Články

Úvod do dátového modelu v MS Excel 

Úvod do dátového modelu v MS Excel

IVIT - počítačová škola

IVIT

25.04.2019

Prvé video zo série videí venovaných dátovému modelu v Exceli. Úvodné vi...